Fietsen

Fietsen over de kerkepaden van Beltrum en de Achterhoek
Het Noasman ligt direct aan de Kerkepaden van Beltrum en aan het knooppuntennetwerk van de Achterhoek. Een prima uitvalsbasis voor een heerlijk dagje genieten in de Achterhoek.

Ontstaan kerkepaden

De Kerkepaden zijn ontstaan doordat met door Frederik Hendrik in 1627 het katholicisme in de regio werd verboden. Veel streekbewoners bleven toch trouw aan hun geloof en bleven stiekem de katholieke kerk bezoeken. De katholieken richtten zogenaamde ‘schuilkerken’ op: kerkdiensten, die werden gehouden in boerderijen en schuren op het platteland.

Omdat men vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een kerk te komen, vaak twee keer per dag en omdat bovendien veel rechtstreekse wegen niet bestonden, liep men binnendoor: over weilanden, langs slootjes, over bruggetjes, door bossen. Hierbij liep men noodgedwongen over de grond van de buren, maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een groot netwerk van vele kerkenpaden. In de loop der volgende eeuwen werd het katholicisme langzamerhand weer als geloof geaccepteerd werden de doorgaande wegen steeds beter begaanbaar. Met de ruilverkaveling in de jaren ’70 verdwenen de laatste kerkenpaden, samen met vele houtwallen en drinkpoelen voor het vee. Daardoor raakten kerkenpaden langzaam in de vergetelheid.

Tot begin jaren ’90 de werkgroep Stichting Zieuwentse Kerkenpaden in het leven werd geroepen en zij begon met de restauratie van de aloude kerkenpaden. Na dit omvangrijke project startten ook omliggende plaatsen met het herstel van de kerkenpaden. Het ging niet alleen om kerkenpaden herstel, maar ook om landschapsontwikkeling en een stuk natuurherstel. Daarnaast gaat het ook om de bevordering van de verkeersveiligheid en om sociale aspecten, namelijk de bevordering van de leefbaarheid. Door het opzetten van een pool van vrijwilligers wordt de saamhorigheid in de kleine kernen bevorderd.

Zo zijn op diverse plaatsen kikkerpoelen aangelegd en delen van beekjes hersteld. Onderweg staan verschillende kunstwerken langs de route. Tegenwoordig zijn de paden allemaal vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers en lopen door het prachtige Achterhoekse landschap, vaak over grond van boeren of privé-eigenaren.

Het knooppuntennetwerk: Een netwerk van fietsknooppunten

De Achterhoek kent een netwerk aan fietsknooppunten dat is aangesloten op het internationale netwerk van fietsknooppunten. Het netwerk heeft zich vanuit België uitgebreid over Nederland. Inmiddels is vrijwel heel ons land gedekt met knooppunten.

Hoe werkt het fietsroutenetwerk?

Via genummerde (wit-groene) borden fiets je van knooppunt naar knooppunt. De fietsroutes zijn uitgezet over de beste fietspaden, vaak zelfs autovrij, en in twee richtingen bewegwijzerd. Bij de knooppunten staan panelen met informatie over het netwerk in de regio. Met behulp van deze panelen kun je je route ook tussentijds aanpassen. Heb je je route uitgestippeld? Dan is het vervolgens alleen maar pijlen volgen!

Je bepaalt zelf de gewenste fietsroute en afstand. Vrijheid en flexibiliteit staan voorop! De route kan worden gepland met behulp van de fietsroutekaart die voor € 7,95 te koop is bij de meeste VVV’s en bedrijven in de Achterhoek. Ook kun je ‘in het veld’ een route plannen met de informatiepanelen bij knooppunten. Tot slot kun je nog gebruik maken van de digitale routeplanner. Hiermee kun je eenvoudig routes plannen over het fietsroutenetwerk. De geplande routes kun je vervolgens printen of downloaden voor een gps-ontvanger of fietsnavigatie.

Maak er iets speciaals van

Het Noasman is het ideale start- eind of pauzepunt voor fiets- en wandeltochten. Tijdens of na afloop van uw tocht kunt u gebruik maken van onze faciliteiten en een consumptie bestellen op ons terras. Ook is het mogelijk om een lunch of BBQ te houden langs het water of op De Daele. Meer weten?

Neem contact op